www.tgvs.org

Site title of www.tgvs.org is TGVS

IP address is 192.185.175.36 on nginx/1.10.2 server works with 46 Kb Html size. The charset is UTF-8 for tgvs.org

Web site description for tgvs.org is All Rights Reserved. Mwezi Huu Katika Sauti Ya Injili: Waebrania   Mahuburi Ya Agano La Kale Mwanzo Kutoka Mambo Ya Walawi Hesabu Kumbukumbu La Torati Yoshua Waamuzi Ruthu 1 Samweli 2 Samweli 1 Wafalme 2 Wafalme 1 Mambo Ya Nyakati 2 Mambo Ya Nyakati Ezra Nehemia Esta Ayubu Zaburi Mithali Mhubiri Wimbo Ulio Bora Isaya Yeremia Maombolezo Ezekieli Danieli Hosea Yoeli Amosi Obadia Yona Mika Nahumu Habakuki Zefania Hagai Zakaria Malaki Mahubiri Ya Agano Jipya Mathayo Marko Luka Yohana Matendo Ya Mitume Warumi 1 Wakorintho 2 Wakorintho Wagalatia Waefeso Wafilipi Wakolosai 1 Wathesalonike 2 Wathesalonike 1 Timotheo 2 Timotheo Tito Filemoni Waebrania Yakobo 1 Petro 2 Petro 1 Yohana 2 Yohana 3 Yohana Yuda Ufunuo Wa Yohana Mahubiri Kwa Jamii Amri Katika Biblia Kanuni Katika Biblia Karibu Na Mwokozi Kukua Katika Kristo Maelekezo Katika Biblia Mafungu Yenye Utata Mafundisho Ya Biblia Maisha Ya Kikristo Maneno Katika Biblia Maombi Katika Biblia Masomo Katika Biblia Maswali Ya Biblia Matukio Katika

Web Site Information for tgvs.org

 • Site Title: TGVS
 • Keywords : Bibliakatika, kwa, Yohana, TGVS, Injili, Sauti, none, only, screen, Kristo, Kuhusu, MUNGU, Kwa, Ufunuo, NENO, Timotheo, Mambo, styles, Maombi, Facebook, Mobile, App, Master, Index, Yetu,
 • Charset : UTF-8
 • Extension : org
 • Site Language : en-US
 • Site Code Types : css,style,
 • Compress Html Size : 44 Kb
 • Html Size : 46 Kb
 • Html Text Size : 6 Kb
 • Html Version : html3
 • Not Recommended Tags : header, nav, section, article, footer
 • Site Host : tgvs.org
 • Site Server : nginx/1.10.2
 • Ip Address : 192.185.175.36

DNS Records for tgvs.org

Dns is a very useful system that translates your site name to IP address and makes it as easy as you can imagine browsing the internet..

Site Html H Tags

h1 Lengo la SYI ni kama ifuatavyo:
Ombi Letu:
UFAFANUZI: Kwa sababu ya uchanga wa tovuti hii, tutakua tunapakia mahubiri kulingana na Mada kuu ya Kila Mwezi. Pia, waweza tembelea Mobile App na Facebook yetu.
Mwezi huu katika Sauti Ya Injili: WAEBRANIA
h2 Karibu katika Sauti Ya Injili SDA
h3 MAHUBURI YA AGANO LA KALE
MAHUBIRI YA AGANO JIPYA
MAHUBIRI KWA JAMII
h4 “Kila Aliye Na Sikio, Na Alisikie Neno Hili Ambalo Roho Ayaambia Makanisa” (Ufunuo 3:22)

Response Headers

The response header contains the date, size and type of file that the server is sending back to the client

 • Transfer-Encodingchunked
 • Connectionkeep-alive
 • Link<http://tgvs.org/wp-json/>; rel="https://api.w.org/", <http://wp.me/P7qW95-1H>; rel=shortlink
 • Content-Typetext/html; charset=UTF-8
 • DateMon, 14 Nov 2016 14:06:46 GMT
 • Servernginx/1.10.2

Keyword Statistics for tgvs.org

Keyword Using Count Usage Rate %

The 281 words listed down below used 392 times.

 • Biblia19 times4.85 %
 • katika17 times4.34 %
 • kwa6 times1.53 %
 • Yohana5 times1.28 %
 • TGVS4 times1.02 %
 • Injili4 times1.02 %
 • Sauti4 times1.02 %
 • none3 times0.77 %
 • only3 times0.77 %
 • screen3 times0.77 %
 • Kristo3 times0.77 %
 • Kuhusu3 times0.77 %
 • MUNGU3 times0.77 %
 • Kwa3 times0.77 %
 • Ufunuo3 times0.77 %
 • NENO3 times0.77 %
 • Timotheo3 times0.77 %
 • Mambo3 times0.77 %
 • styles2 times0.51 %
 • Maombi2 times0.51 %
 • Facebook2 times0.51 %
 • Mobile2 times0.51 %
 • App2 times0.51 %
 • Master2 times0.51 %
 • Index2 times0.51 %
 • Yetu2 times0.51 %
 • Mafundisho2 times0.51 %
 • Mungu2 times0.51 %
 • Roho2 times0.51 %
 • Dhambi2 times0.51 %
 • Malaika2 times0.51 %
 • Karibu2 times0.51 %
 • Torati2 times0.51 %
 • Kutoa2 times0.51 %
 • watu2 times0.51 %
 • Nehemia2 times0.51 %
 • Neno2 times0.51 %
 • Watu2 times0.51 %
 • Bwana2 times0.51 %
 • Mwokozi2 times0.51 %
 • kuwa2 times0.51 %
 • ile2 times0.51 %
 • ndiye2 times0.51 %
 • likae2 times0.51 %
 • Wakolosai2 times0.51 %
 • Waebrania2 times0.51 %
 • Mwezi2 times0.51 %
 • AGANO2 times0.51 %
 • Samweli2 times0.51 %
 • Wafalme2 times0.51 %
 • Nyakati2 times0.51 %
 • MAHUBIRI2 times0.51 %
 • Wakorintho2 times0.51 %
 • Wathesalonike2 times0.51 %
 • Petro2 times0.51 %
 • inline1 times0.26 %
 • Dynamic1 times0.26 %
 • For1 times0.26 %
 • copy1 times0.26 %
 • put1 times0.26 %
 • css1 times0.26 %
 • below1 times0.26 %
 • your1 times0.26 %
 • child1 times0.26 %
 • disable1 times0.26 %
 • dynamic1 times0.26 %
 • label1 times0.26 %
 • caption1 times0.26 %
 • img1 times0.26 %
 • Takatifu1 times0.26 %
 • Lesoni1 times0.26 %
 • English1 times0.26 %
 • Chumba1 times0.26 %
 • cha1 times0.26 %
 • Ushuhuda1 times0.26 %
 • Kwaya1 times0.26 %
 • Nyimbo1 times0.26 %
 • YouTube1 times0.26 %
 • Uinjilisti1 times0.26 %
 • Video1 times0.26 %
 • Clips1 times0.26 %
 • News1 times0.26 %
 • Nyumbani1 times0.26 %
 • Historia1 times0.26 %
 • Fupi1 times0.26 %
 • Imani1 times0.26 %
 • Nembo1 times0.26 %
 • Huduma1 times0.26 %
 • Zingine1 times0.26 %
 • Waadventista1 times0.26 %
 • Wasiliana1 times0.26 %
 • Nasi1 times0.26 %
 • Msalaba1 times0.26 %
 • Sheria1 times0.26 %
 • Wokovu1 times0.26 %
 • Sabato1 times0.26 %
 • Hekalu1 times0.26 %
 • Wafu1 times0.26 %
 • Hukumu1 times0.26 %
 • Marejeo1 times0.26 %
 • SDA1 times0.26 %
 • Lengo1 times0.26 %
 • SYI1 times0.26 %
 • kama1 times0.26 %
 • Kuhubiri1 times0.26 %
 • neno1 times0.26 %
 • Sura1 times0.26 %
 • Mstari1 times0.26 %
 • Kusoma1 times0.26 %
 • dhahiri1 times0.26 %
 • kutoka1 times0.26 %
 • Katika1 times0.26 %
 • Maana1 times0.26 %
 • ili1 times0.26 %
 • kuwasaidia1 times0.26 %
 • Kuelewa1 times0.26 %
 • Kufahamu1 times0.26 %
 • yaliyosomwa1 times0.26 %
 • nakala1 times0.26 %
 • Uzima1 times0.26 %
 • kila1 times0.26 %
 • Lugha1 times0.26 %
 • ulimwenguni1 times0.26 %
 • Kurejesha1 times0.26 %
 • kwenye1 times0.26 %
 • Ujumbe1 times0.26 %
 • Watatu1 times0.26 %
 • Kuandaa1 times0.26 %
 • Kukata1 times0.26 %
 • Shauri1 times0.26 %
 • ajili1 times0.26 %
 • Kumlaki1 times0.26 %
 • wao1 times0.26 %
 • YESU1 times0.26 %
 • matarajio1 times0.26 %
 • makubwa1 times0.26 %
 • tunatamani1 times0.26 %
 • miongoni1 times0.26 %
 • mwa1 times0.26 %
 • kundi1 times0.26 %
 • linalotajwa1 times0.26 %
 • Isaiah1 times0.26 %
 • Asubuhi1 times0.26 %
 • wakati1 times0.26 %
 • sauti1 times0.26 %
 • nyingi1 times0.26 %
 • shangwe1 times0.26 %
 • zitapiga1 times0.26 %
 • kelele1 times0.26 %
 • zikisema1 times0.26 %
 • huyu1 times0.26 %
 • Ndiye1 times0.26 %
 • tuliyemngoja1 times0.26 %
 • Huyu1 times0.26 %
 • BWANA1 times0.26 %
 • Tushangilie1 times0.26 %
 • Kuufurahia1 times0.26 %
 • wokovu1 times0.26 %
 • Ombi1 times0.26 %
 • Aliye1 times0.26 %
 • Alisikie1 times0.26 %
 • Hili1 times0.26 %
 • Ambalo1 times0.26 %
 • Ayaambia1 times0.26 %
 • Kulielewa1 times0.26 %
 • Kulikubali1 times0.26 %
 • KRISTO1 times0.26 %
 • wingi1 times0.26 %
 • ndani1 times0.26 %
 • Kuliruhusu1 times0.26 %
 • LAKE1 times0.26 %
 • akilini1 times0.26 %
 • kuleta1 times0.26 %
 • Uaminifu1 times0.26 %
 • Mkuu1 times0.26 %
 • Utii1 times0.26 %
 • mbele1 times0.26 %
 • kadiri1 times0.26 %
 • mwonavyo1 times0.26 %
 • Siku1 times0.26 %
 • inakaribia1 times0.26 %
 • UFAFANUZI1 times0.26 %
 • sababu1 times0.26 %
 • uchanga1 times0.26 %
 • tovuti1 times0.26 %
 • tutakua1 times0.26 %
 • tunapakia1 times0.26 %
 • mahubiri1 times0.26 %
 • kulingana1 times0.26 %
 • Mada1 times0.26 %
 • kuu1 times0.26 %
 • Kila1 times0.26 %
 • waweza1 times0.26 %
 • tembelea1 times0.26 %
 • huu1 times0.26 %
 • WAEBRANIA1 times0.26 %
 • MAHUBURI1 times0.26 %
 • KALE1 times0.26 %
 • Mwanzo1 times0.26 %
 • Kutoka1 times0.26 %
 • Walawi1 times0.26 %
 • Hesabu1 times0.26 %
 • Kumbukumbu1 times0.26 %
 • Yoshua1 times0.26 %
 • Waamuzi1 times0.26 %
 • Ruthu1 times0.26 %
 • Ezra1 times0.26 %
 • Esta1 times0.26 %
 • Ayubu1 times0.26 %
 • Zaburi1 times0.26 %
 • Mithali1 times0.26 %
 • Mhubiri1 times0.26 %
 • Wimbo1 times0.26 %
 • Ulio1 times0.26 %
 • Bora1 times0.26 %
 • Isaya1 times0.26 %
 • Yeremia1 times0.26 %
 • Maombolezo1 times0.26 %
 • Ezekieli1 times0.26 %
 • Danieli1 times0.26 %
 • Hosea1 times0.26 %
 • Yoeli1 times0.26 %
 • Amosi1 times0.26 %
 • Obadia1 times0.26 %
 • Yona1 times0.26 %
 • Mika1 times0.26 %
 • Nahumu1 times0.26 %
 • Habakuki1 times0.26 %
 • Zefania1 times0.26 %
 • Hagai1 times0.26 %
 • Zakaria1 times0.26 %
 • Malaki1 times0.26 %
 • JIPYA1 times0.26 %
 • Mathayo1 times0.26 %
 • Marko1 times0.26 %
 • Luka1 times0.26 %
 • Matendo1 times0.26 %
 • Mitume1 times0.26 %
 • Warumi1 times0.26 %
 • Wagalatia1 times0.26 %
 • Waefeso1 times0.26 %
 • Wafilipi1 times0.26 %
 • Tito1 times0.26 %
 • Filemoni1 times0.26 %
 • Yakobo1 times0.26 %
 • Yuda1 times0.26 %
 • KWA1 times0.26 %
 • JAMII1 times0.26 %
 • Amri1 times0.26 %
 • Kanuni1 times0.26 %
 • Kukua1 times0.26 %
 • Maelekezo1 times0.26 %
 • Mafungu1 times0.26 %
 • Yenye1 times0.26 %
 • Utata1 times0.26 %
 • Maisha1 times0.26 %
 • Kikristo1 times0.26 %
 • Maneno1 times0.26 %
 • Masomo1 times0.26 %
 • Maswali1 times0.26 %
 • Matukio1 times0.26 %
 • Sikukuu1 times0.26 %
 • Dhabihu1 times0.26 %
 • Tabia1 times0.26 %
 • Tangulizi1 times0.26 %
 • Anakuja1 times0.26 %
 • Theologia1 times0.26 %
 • Tukimngojea1 times0.26 %
 • Ushauri1 times0.26 %
 • Utetezi1 times0.26 %
 • Vishazi1 times0.26 %
 • Vitu1 times0.26 %
 • Kaya1 times0.26 %
 • Familia1 times0.26 %
 • Tafakari1 times0.26 %
 • Leo1 times0.26 %
 • Mengineyo1 times0.26 %
 • Afya1 times0.26 %
 • TLTS1 times0.26 %
 • All1 times0.26 %
 • Rights1 times0.26 %

Rates of Html specification

 • PropertiesNumber of use
 • class83
 • id55
 • method1
 • action1
 • src1
 • alt1
 • style11
 • href91

All Html Tags and Usage Count

All html tags used on tgvs.org and how many times used

 • head1
 • body1
 • header1
 • div26
 • li46
 • form1
 • h16
 • img1
 • p4
 • section1
 • h21
 • article1
 • ol1
 • span11
 • strong4
 • pre1
 • h41
 • ul4
 • hr2
 • i3
 • a91
 • footer1

Internal Links Analysis (Links Count : 35)

Internal Link is the link output that a website has given in its own site the pages of the page and domain name.

Href Title

 • /archives/category/maombi
 • /archives/category/ushuhuda
 • /archives/category/kwaya
 • /archives/category/nyimbo
 • /archives/category/syi-youtube
 • /archives/category/syi-uinjilisti
 • /archives/category/video-clips
 • /archives/category/tgvs-title-codes
 • /archives/category/news
 • /
 • /
 • /archives/category/kuhusu
 • /kuhusu-syi
 • /historia-fupi
 • /imani-yetu
 • /hekalu
 • /nembo-yetu
 • /huduma-zingine
 • /kuhusu-waadventista
 • /wasiliana-nasi
 • /archives/category/mungu
 • /archives/category/kristo
 • /archives/category/roho
 • /archives/category/biblia
 • /archives/category/dhambi
 • /archives/category/injili
 • /archives/category/msalaba
 • /archives/category/sheria
 • /archives/category/wokovu
 • /archives/category/sabato
 • /archives/category/hekalu
 • /archives/category/malaika-3
 • /archives/category/wafu
 • /archives/category/hukumu
 • /archives/category/marejeo

External Links Analysis (Links Count : 5)

External Links is the link output that a site has made to a different domain name other than its own domain name.

Href Title

 • https://www.wordproject.org/bibles/sw/index.htm
 • http://lesoni.blogspot.com/
 • http://thegospelsvoice.org/
 • https://www.facebook.com/Sauti-Ya-Injili-SDA-1364891446857961/
 • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.subsplash.thechurchapp.s_G75V73&#038;hl=en